Robotit ja digitalisaatio ovat tulleet kovaa vauhtia osaksi terveydenhuollon arkea. Robotit muun muassa annostelevat ruokaa, auttavat potilaiden nostamisessa ja siirtämisessä sekä jakavat lääkkeitä.

Yhä älykkäämmiksi ja myös inhimillisemmiksi kehittyvien robottien arvellaan myös jatkossa enenevissä määrin pitävän seuraa esimerkiksi muistisairaille vanhuksille. Tämä tuskin yksi ratkaisee hoitajapulaa mutta voi olla osa kokonaisuutta.

Robotit eivät korvaa ihmistä kokonaan, mutta tukevat terveydenhuollon ammattilaisia ja vapauttavat heidän resurssejaan kriittisiin töihin.

Toisaalta nämä uudet työvälineet vaativat myös lisäkoulutusta ja eettisten ja potilasturvallisuuteen liittyvien kysymysten perusteellista selvittämistä. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy onkin vaatinut kansallista Robotiikka- ja digitalisaatiostrategiaa.